TRENERZY

Jarosław Wypyszyński

Wsparcie merytoryczne z zakresu budowy spółdzielni socjalnych. Wspieranie grup inicjatywnych. Bieżące wsparcie istniejących podmiotów. Pomoc w rejestracji podmiotów ES. Promowanie oraz pomoc w tworzeniu spółdzielni socjalnych zakładanych przez osoby fizyczne oraz spółdzielni socjalnych zakładanych przez osoby prawne. Współpraca z JST (powiatami, gminami, województwem).
Partnerska praca z OPS, MOPR , GOPS , PUP umożliwiająca wykorzystanie dostępnych narzędzi aktywizacji społecznej oraz zawodowej osób poprzez tworzenie spółdzielni socjalnych. Pomoc z zakresu zastosowania obowiązujących przepisów (prawa spółdzielczego, ustawy o spółdzielniach socjalnych,
 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie). Zastosowanie praktyczne narzędzi gospodarki społecznej , budowanie partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej. Wsparcie z zakresu wykorzystania zewnętrznych oraz wewnętrznych źródeł finansowania spółdzielczości socjalnej.
Znajomość przepisów prawa z zakresu ; prawa spółdzielczego, ustawy o spółdzielniach socjalnych, ustawy o pożytku publicznym oraz wolontariacie. Umiejętność tworzenia biznesplanów PES (podmiotów ekonomii społecznej). Znajomość specyfiki
funkcjonowania spółdzielczości socjalnej. Wiedza z zakresu praktycznego zastosowania narzędzi gospodarki społecznej. Umiejętność rejestracji podmiotów oraz budowania innowacyjnych modeli aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wiedza z zakresu tworzenia spójnych planów (marketingowych, strategicznych) funkcjonowania podmiotów ES.

Anna Leśna-Szymańska

Pedagog specjalny z zakresu oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, tyflopedagogiki, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów z autyzmem, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta zajęciowy,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższa Szkoła Pedagogiczno- Techniczna Konin, Stowarzyszenie na Recz Osób z Autyzmem Gepetto, Przedszkole z Oddziałami dla dzieci z Autyzmem Pinokio.

JW Profit

Kontakt

Jarosław Wypyszyński

tel. 518 359 273

ul. Kalinowa 1
62-025 Siekierki Wielkie
tel.: 533 890 091
mail: kontakt@jwprofit.pl

NIP: 7642308789     

Regon: 361571243

 

Profil Facebook