szkolenia dla JST

TEMAT „STRATEGIE KOMUNIKACJI Z OSOBAMI Z ZNACZNYMI I BARDZO –DUŻYMI ZABURZENIAMI (AUTYZM/ASPERGER)”

 Program szkolenia -

 • Wstęp do komunikacji specjalistycznej
 • Zasady komunikacji w sytuacji zaburzeń (autyzm/Asperger)
 • Umiejętność dostosowania strategii komunikacyjnych do zaburzeń
 • Ćwiczenia praktyczne
 • Omówienia poszczególnych przypadków
 • Przyswajanie metodyki
 • Analiza poszczególnych przypadków

Liczba godzin szkoleniowych – 27

TEMAT „SEKSUALNOŚĆ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI”

Program szkolenia -

 • Wstęp do seksualności ON
 • Zagadnienia dot. edukacji seksualnej
 • Procesy biologiczne oraz praca w odniesieniu do natury seksualnej ON
 • Mechanizmy
 • Przyswajanie wiedzy
 • Ćwiczenia różnych sytuacji
 • Case study

Liczba godzin szkoleniowych – 27

Powyższe szkolenia skierowane są dla pracowników warsztatów terapii zajęciowej. WTZ ulegają ocenie co do funkcji związanej z aktywizacją zawodową uczestników. WTZ pełni rolę przystosowania osób niepełnosprawnych do życia w społeczeństwie. Aby funkcję spełniać pracownicy muszą pracować nad komunikacją z osobami niepełnosprawnymi ze spektrum autyzmu. W zakresie seksualności osób niepełnosprawnych następują często zachowania kompulsywne często niedające się opanować. Określona sfera, a raczej brak pracy nad nią rzutuje na wszystkie inne obszary rozwoju osób niepełnosprawnych. Niezbędne jest podniesienie tych kwalifikacji, żeby WTZ należycie wywiązywał się ze swojej roli. W przyszłości wszystkie z tych obszarów są niezbędne do wzmacniania.

Każdy z uczestników musi zgłębić wiedzę praktyczną, żeby wspierać rozwój zawodowy i społeczny uczestników WTZ, czyli osób niepełnosprawnych.

Trenerem jest Anna Leśna-Szymańska

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia.

SZKOLENIE W FORMIE SESJI DIALOGOWEJ:

Dla kogo:  Dla przedstawicieli JST oraz dla środowiska lokalnego.

Cel: wypracowanie narzędzi efektywnego wdrażania wiązek społecznych

Trener: Jarosław Wypyszyński

Program:

 • Omówienie możliwości tworzenia wiązek
 • Diagnoza społeczna i ekonomiczna
 • Ustalenie źródeł finansowania
 • Kreowanie modelu współpracy pomiędzy aktorami społecznymi
 • Analiza interesów lokalnych
 • Opracowanie efektywnych usług sfery użyteczności publicznej

Czas szkolenia do 8h. Sesja prowadzona w sposób uczestniczący wedle schematu rehabilitacja plus

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia.

JW Profit

Kontakt

Jarosław Wypyszyński

tel. 518 359 273

ul. Kalinowa 1
62-025 Siekierki Wielkie
tel.: 533 890 091
mail: kontakt@jwprofit.pl

NIP: 7642308789     

Regon: 361571243

 

Profil Facebook